Mimo pandemii, ruch na rynku mieszkaniowym jest bardzo dynamiczny, szczególnie w przypadku nieruchomości przeznaczonych na wynajem. Umowy najmu traktowane są przede wszystkim jako podstawowe formy zabezpieczenia dla wynajmujących oraz najemców, jednak często nie są one wystarczające dla zapewnienia kompleksowej ochrony obu stron umowy. Dlatego warto rozważyć ubezpieczenie najmu mieszkania woda dla chorego konia, skrojonej na potrzeby klientów związanych z wynajmem domów, mieszkań i lokali.

Ubezpieczenie od zalania, pożaru czy włamania jest niezbędnym elementem wyposażenia nieruchomości. W przypadku mieszkań przeznaczonych na wynajem, lista szkód i zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem jest znacznie dłuższa. O ochronę powinni więc zadbać nie tylko wynajmujący, ale także najemcy lokalu.

Jakie ubezpieczenie dla wynajmującego?

Właściciele nieruchomości są szczególnie narażeni na przykre konsekwencje związane z brakiem odpowiedniej polisy mieszkaniowej. Mieszkania przeznaczone na wynajem bardzo często są umeblowane i wyposażone w sprzęty AGD, które mogą ulec kradzieży lub zniszczeniu. Dlatego ważne jest, aby w warunkach umowy oprócz niezbędnych elementów, takich jak mury, czy stolarka, ubezpieczone były również elementy wyposażenia lokalu. Przepięcia zdarzają się najczęściej z przyczyn niezależnych od lokatorów i mogą skutkować uszkodzeniami drogich urządzeń elektrycznych.

Czy najemcy powinni się ubezpieczyć?

Właściciel nieruchomości nie może żądać od najemcy wykupienia polisy mieszkaniowej. W świetle prawa lokator nie ma takiego obowiązku, jednak może ubezpieczyć się dobrowolnie. Kradzież z włamaniem to najczęstsze zdarzenia, na które narażeni są najemcy. Jeśli jedynie wynajmujący posiada polisę mieszkaniową, to ochroną objęte są wyłącznie sprzęty należące do wynajmującego. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości należące do najemcy. Brak odpowiedniej polisy może więc skutkować dużymi stratami dla lokatorów. W myśl porzekadła przezorny zawsze ubezpieczony, warto więc rozważyć zakup odpowiedniej polisy.